Säsong - veteranskoter

Avser endast skotrar äldre än 25 år

VIKTIGT - ANGE REGISTRERINGSNUMMER EFTER BETALNING

För att ledkortet ska vara giltigt behöver ni - efter att betalningen godkänts - ange skoterns/skotrarnas REGISTRERINGSNUMMER i textfälten som dyker upp.

KVITTO VIA SMS OCH MEJL

Efter betalningen har skett kommer ett kvitto skickas via sms. Ni kan ange mejladress i textfältet som visas efter köpet om ni även vill ha kvitto via mejl.

Vasek_skoterledkort-black_2022.
450.00 SEK / st