Säsong - besökare

För ej fast boende i Åre Kommun.

FAMILJEPRIS - FÖR FAMILJER MED FLERA SKOTRAR

För familjer med flera skotrar i samma familj erhålls ett rabatterat familjepris vid köp av säsongsledkort vid samma tillfälle. Priset före nyår är för 1 pack: 1300:- 2 pack: 2300:- för 3 pack: 2600:- - priset efter nyår är för 1 pack: 1600:- 2 pack: 2900:- 3 pack: 3200:- Efter köp av ledkort, ger köparen Väsek rätt till att kontakta vederbörande via mail eller SMS, för delgivning av eventuella fel eller övrig info. som härrör till köpet av ledkorten.

VIKTIGT - ANGE REGISTRERINGSNUMMER EFTER BETALNING

För att ledkortet ska vara giltigt behöver ni - efter att betalningen godkänts - ange skoterns/skotrarnas REGISTRERINGSNUMMER i textfälten som dyker upp.

KVITTO VIA SMS OCH MEJL

Efter betalningen har skett kommer ett kvitto skickas via sms. Ni kan ange mejladress i textfältet som visas efter köpet om ni även vill ha kvitto via mejl.

Vasek_skoterledkort-blue redige
1600.00 SEK / st
3200.00 SEK / st
4800.00 SEK / st