Ledkort 3 eller 10 dagar

Ledkort 3 eller 10 dagar.

KVITTO VIA SMS OCH MEJL

För samtliga dagkort ska första giltighetsdag anges vid köpet, giltigheten räknas sen ut automatiskt. Den första giltighetsdagen kan vara dagens datum eller en dag i framtiden. Efter betalningen har skett kommer ett kvitto skickas via sms. Ni kan ange mejladress i textfältet som visas efter köpet om ni även vill ha kvitto via mejl.

Gult redigerat.2.jpg
500.00 SEK / st
700.00 SEK / st
Kortet gäller från och med denna tidpunkt.
Ange ditt telefonnummer för betalning och kontaktinformation