Säsong - besökare

För ej fast boende i Åre Kommun.

FAMILJEPRIS - FÖR FAMILJER MED FLERA SKOTRAR

För familjer med flera skotrar i samma familj erhålls ett rabatterat familjepris vid köp av säsongsledkort vid samma tillfälle. Priset före nyår är för 1 pack: 1300:- 2 pack: 2300:- för 3 pack: 2600:- - priset efter nyår är för 1 pack: 1600:- 2 pack: 2900:- 3 pack: 3200:-

VIKTIGT - ANGE REGISTRERINGSNUMMER EFTER BETALNING

För att ledkortet ska vara giltigt behöver ni - efter att betalningen godkänts - ange skoterns/skotrarnas REGISTRERINGSNUMMER i textfälten som dyker upp.

KVITTO VIA SMS OCH MEJL

Efter betalningen har skett kommer ett kvitto skickas via sms. Ni kan ange mejladress i textfältet som visas efter köpet om ni även vill ha kvitto via mejl.

Vasek_skoterledkort-blue redige
1300.00 SEK / st
2300.00 SEK / st
2600.00 SEK / st
Ange ditt telefonnummer för betalning och kontaktinformation