Säsong - kommuninvånare

För fast boende i Åre kommun.

FAMILJEPRIS - FÖR FAMILJER MED FLERA SKOTRAR

För familjer med flera skotrar i samma familj erhålls ett rabatterat familjepris vid köp av säsongsledkort vid samma tillfälle. Priset före nyår är för 1 pack: 1000:- 2 pack: 1700:- för 3 pack: 2000:- - priset efter nyår är för 1 pack: 1300:- 2 pack: 2300:- 3 pack: 2600:-

VIKTIGT - ANGE REGISTRERINGSNUMMER EFTER BETALNING

För att ledkortet ska vara giltigt behöver ni - efter att betalningen godkänts - ange skoterns/skotrarnas REGISTRERINGSNUMMER i textfälten som dyker upp.

KVITTO VIA SMS OCH MEJL

Efter betalningen har skett kommer ett kvitto skickas via sms. Ni kan ange mejladress i textfältet som visas efter köpet om ni även vill ha kvitto via mejl.

Vasek_skoterledkort grönt redig
1000.00 SEK / st
1700.00 SEK / st
2000.00 SEK / st
Ange ditt telefonnummer för betalning och kontaktinformation