Välkommen till Väseks webbshop

- här eller i appen kan du köpa våra ledkort

VÄSEK INFÖR DIGITALA LEDKORT

Från och med säsongen 2021–2022 kommer samtliga ledkort att vara digitala och säljas via ledkortsappen Outby eller via webbshopen. Appen laddas enkelt ned via Google Play store respektive Apple App store. Det medför att det fysiska ledkortet försvinner, själva inköpet sker på ungefär samma sätt som tidigare med de olika valmöjligheter som finns för respektive kortgrupp.

FÖRKÖPSRABATT

En förköpsrabatt erhålls vid köp under perioden oktober till december. Ordinarie pris gäller vid köp under perioden januari till april.

KOMMUNRABATT

Vid köp av säsongkort för fast boende som är mantalsskrivna i Åre Kommun. Rätten till kommunrabatt styrks genom att ange permanent bostadsadress eller kommunkortsnummer och registreringsnummer på skotern/skotrarna.

FAMILJEPRIS

Familjepris erhålls vid samtidigt köp av ledkort till flera skotrar i samma familj (gäller endast familjemedlemmar i samma hushåll)

VETERANKORT

Reducerat pris på säsongkort erhålls för skotrar som är 25 år och äldre.

BETALNINGSSÄTT

Betalning kan göras via Swish, kontokort och nu även Vipps.

LEDKORTSKONTROLL

Ledkortskontroll görs av utsedda ledvärdar och entreprenörer, där registreringsnummer på skotern/skotrarna kontrolleras mot respektive köp av ledkort, samt ledkortets giltighetstid.

None